Seleccionar página

Copie davall l’enllaç d’este senyor articuliste de «Elnacional.cat», que parla de l’orige històric de la nació valenciana, sense cap prova ni argument científic, per a que vostés sàpien a que, i a qui es referix la meua carta, demostrant-li i argumentant-li de forma incontestable, a este senyor que diu tindre tanta cultura, quin és el dialecte i quina es la Llengua.

 https://www.elnacional.cat/ca/cultura/origen-historic-nacio-valenciana_145443_102.html

Estimat amic; quan he Llegit el punt a on parles del «Búnquer de la Imbecilitat», (referint-te als valencians que diferencien, dius, “el català de Valéncia…del català”), ya he parat de llegir, perque m’he donat conte, de que estás perdut en un somi profunt. Pero ¿ com t’atrevixes a dir que està demostrat per l’historiografia el repoblament català  i la raïl catalana de la llengua valenciana ?, si l’única senya que pots argumentar, és una novela de ciència ficció d’un tal Fuster que no era ni filòlec, ni historiador, i que no demostrà res, ni aporta cap prova. Pero,…si es que n’hi han tesis doctorals d’ilustres especialistes en el tema, Ubieto, Cabanes, Peñarroja, que com a mínim deuries de respectar, i dic com a minim, i que han demostrat de sobra, la raïl del substrat del romanç valencià i la inexistencia de dita repoblació. I ademés, encara que no existira tal documentació científica, et diré una cosa, encara que no se, si el teu cervell programat pel catalanisme, (i perdó als catalanistes que tenen dret a ser-ho, res contra això), tindrà capacitat per a entendre l’argument que et vaig a donar.

De totes les proves científiques que es poden analisar, entre totes les teorías llingüístiques, n’hi ha una, que és la única indiscutiblement més científica de totes, i que ningú pot rebatre, perque és una prova constatable, tangible i irrefutable, i és que existix una inmensa lliteratura clàssica que va forjar per mig de l’escritura, una llengua, la valenciana, la primera d’entre totes les romanç parlades en eixa época i existents en eixe moment en la Corona d’Aragó y mes encara, en Europa, i els qui la varen crear, li varen donar inequívocament eixe nom, explícitament en les seues obres artístiques. Estos creadors de la llengua valenciana, són els verdaders científics i acadèmics de la Acadèmia de la Llengua Valenciana, ALlV, del sigle XIV-XV, la primera i única acadèmia indiscutíblement, (¿O és que, els vas a discutir tú, a estos GENIS ilustres Llinguïstes d’Or, que la llengua en la que escrivien, no era la llengua valenciana, sino que era un dialecte d’atra, i estaven equivocats, com si foren analfabets ? ¿ COM ?). ¿Qui te mes autoritat qu’ells per a canviar-li el nom qu’ells li donaren a la seua i a la meua Llengua ? NINGÚ. No t’atreviràs a rebatre’ls, perque tots sabem que la llengua koiné de totes les romançades, del mediterraneu dels pireneus cap avall, va ser la Valenciana, i va ser la llengua a imitar per els usuaris de la variant provençal dels comtats catalans, i també per els de tots els parlants de la corona d’Aragó, era la llengua mòdel a seguir, ( tenint en conte que en aquell moment tots estos parlars arromançats estaben mes apropats), i açò, és lo que va fer que la modalitat catalanoccitana, aplegarà a pareixer la mateixa, i fer-se dialecte de la llengua valenciana del sigle d’Or. Si clar, per això pareix la mateixa llengua, pero es la Llengua valenciana eixa llengua única, com no podría ser atra científicament i històricament parlant, ni per nom, ni per normativizació, ni per lliteratura.

Es MOLT IMPORTANT que lligques lo que vaig ha escriure’t ara, i es per que ho entegues en el mateix fals-argument que tu uses per fer creure que la Llengua valenciana es un dialecte, encara que dubte que un cervell adoctrinat em puga comprendre,…pero enterat d’açò, o a lo manco si no ho pots aplegar a comprendre, grava-t’ho en el cervell i voràs com deprens alguna cosa nova,…i si en açò, ya no canvies la teua opinió, no podrém seguir parlant, perque no podrem entendres mes;

El teu fals-argument, es torna argument autentic quan el mires be, en un cervell net, ESCOLTA AÇÒ; digues quin escritor en castellà, de nivell, ni sense nivell, ha escrit ni un llibre, ni un solament, y que diga que escriu en llengua burgalesa, ni en llengua sevillana, ni en llengua buenairesa, o digues un escritor en anglés, que haja escrit ni un sol llibre que diga que escriu eixe llibre, en llengua nortamericana o llengua australiana, ni u, t’ho repetixc, ni u.
No hi ha una història lliterària que use els noms de eixos dialectes o idiomes de ficció que dius, com no hi ha tampoc, una historia lliteraria que use el nom de catalana, o en eixa llengua ficticia catalana, fins al sigle XIX, quan es va decidir pel fascisme catalanazi, canviar el nom de la llengua valenciana per catalana. Solament la llengua valenciana, com la castellana, com l’anglesa, etc…tenen una lliteratura que usa el seu nom, i va consolidar la llengua en eixe nom definitiu, i entre totes elles el primer sigle d’Or és el de la nostra, la valenciana, i no la del dialecte o modalitat catalana,…Cervantes, dia que escrivía en castellà, Shaspekeare en anglés i Martorell, el primer de tots, dia  que escrivia, en llengua valenciana, y eixa es la única ciencia, que no podreu mai suplantar.
.